Siguranţa afacerii tale constituie obiectivul nostru

Principala noastra preocupare responsabilitate este aceea de a juca un rol activ în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă precum și în domeniul protecţiei mediului.

Serviciile noastre Contact

Despre noi

Iată câteva lucruri interesante despre noi și cu care ne mândrim:

Societatea SIRDAN GRUP S.R.L. face parte dintr-un grup de societăți cu obiectul principal de activitate consultanţa în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului. Prima firmă SIRDAN SRL a luat ființă în anul 2002 și a avut la început ca obiect principal de activitate transportul rutier de mărfuri. Ulterior gama de servicii s-a diversificat, și a fost autorizată în 2007 ca prestator de servicii externe de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale pentru a derula activităţi de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă, în baza Legii nr. 319 din 2006 .
Principala noastră preocupare şi, totodată responsabilitate, este aceea de a juca un rol activ în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătorilor precum și protejarea mediului. Aplicăm acest principiu, atât angajaţilor noștri, cât şi clienților noștri sau comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea. Ca parte din această responsabilitate, ne-am dezvoltat permanent şi am gestionat programe competitive, care au reflectat angajamentul nostru continuu și nivelul ridicat de performanţă.
Gestionăm şi coordonăm programele și activitățile firmelor pentru a reduce impactul companiilor cliente asupra mediului, a crea locuri de muncă sigure și sănătoase, și a promova calitatea serviciilor oferite.
Înțelegem importanța unui management responsabil privind sănătatea şi securitatea muncii şi mediului în vederea dezvoltării noastre, a profitului şi succesului pe termen lung. Grupul SIRDAN este implicat în îmbunătățirea continuă a condiţiilor de mediu, sănătate, performanță şi siguranță în muncă în companiile și societățile cliente. Specialiștii noştri stabilesc obiectivele, măsoară progresul și comunică rezultatele.
Complementar misiunii de a proteja și a susține siguranța clienților, SIRDAN GRUP lucrează desemenea şi pentru a asigura sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților proprii. Viziunea şi politica noastră cu privire la sănătatea și securitatea muncii şi mediului, reflectă o abordare proactivă şi bazată pe un comportament care integrează aceste valori în cultura noastră organizațională. Datorită acestui angajament suntem competenți să implementăm metode de optimizare în furnizarea de servicii pentru colaboratorii noştri şi totodată să reducem costurile şi să îmbunătăţim permanent serviciile.
Sistemul nostru de lucru încurajează atât angajaţii cât şi clienţii să își desfășoare activitatea într-un mod prin care să se protejeze reciproc unii pe alții. Acesta le oferă instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a practicilor de muncă sigure și sănătoase în orice moment și îi determină să folosească aceste instrumente la locul de muncă pentru a menține un stil de viață sănătos și personalul în condiții de siguranță.
Responsabilitatea socială reprezintă pentru noi o cultură organizațională și, prin urmare, singuri sau în parteneriat cu alți actori ai societății civile (companii, societăți, organizații nonguvernamentale) ne-am implicat în nenumărate acțiuni de susținere a proiectelor în domeniul educației, social și protecției mediului. Am acordat burse de merit, am susținut material elevi cu rezultate bune la învățătură, copii din medii defavorizate, angajații noștrii s-au implicat în activități de voluntariat.

Titlul proiectului: Fii tu, fii antreprenor în Regiunea Vest
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020