Protecția mediului

Protecția mediului

Elaborarea tuturor documentaţiilor tehnice pentru obţinerea următoarelor :

Aviz de mediu

Acord de mediu

Autorizaţie de mediu

Conformitate cu cerințele legale

Alte servicii de specialitate :

Managementul substanțelor periculoase ( REACH,CLP )

Asigurarea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea 211/2011, cu personal calificat de specialitate (raportări, audit de deșeuri etc)

Întocmirea planului de gestionare al solvenților

Audit intern de mediu conform cu standardul ISO 14001

Raportări obligatorii de mediu

Furnizarea de soluții tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare și eliminare pentru orice categorie de deșeuri, cu costuri minime pentru beneficiarul/producătorul de deșeuri;

Consilierea și intermedierea relației cu laboratoarele de specialitate pentru realizarea analizelor ce permit încadrarea corectă a deșeurilor

Audituri de specialitate:

Audit de conformitate cu cerințele legale și alte cerințe în domeniul protecției mediului

Implementare a sistemului de management de mediu conform cu standardul ISO 14001

Auditul de conformare cu cerințele legale în domeniul responsabilităților cu privire la FONDUL DE MEDIU