Măsuri de siguranță la manipularea și depozitarea substanțelor chimice periculoase(SCP)

Măsuri de siguranță la manipularea și depozitarea substanțelor chimice periculoase(SCP)

Măsuri de siguranță la manipularea și depozitarea substanțelor chimice periculoase(SCP)

psih.ing. Daniela Sarbu

15 Aprilie 2020

Depozitarea SCP trebuie să se facă în condiții de siguranță, conform cu informațiile furnizate de producător sau distribuitor prin intermediul fiselor cu date de securitate, etichetelor sau din alte surse, informații care fac referire la proprietățile substanțelor. Toți cei care au acces în spațiul de depozitare trebuie să primească toate informațiile astfel încât să acționeze în condiții de siguranță. Este necesară stabilirea procedurilor de lucru, să se implementeze un sistem de supervizare care să urmărească respectarea lor, să se tină evidența la zi a planului de depozitare, să se elaboreze și să se actualizeze planul de urgență al spațiului de depozitare.

Depozitarea substanțelor chimice periculoase se va face urmărind și schema de compatibilitate a acestora.Astfel:

Exemple de agenţi chimici incompatibili:

  • Oxidanţi cu: carburi, nitruri, hidruri, sulfuri, metale alcaline
  • Reducători/dezoxidanţi cu: nitraţi, cloraţi, bromaţi, oxizi, peroxizi, fluor
  • Acizi tari cu baze tari
  • Acid sulfuric cu: celuloză, acid percloric, permanganat de potasiu, cloraţi

Exemple de substanţe instabile:

  • Produse a căror stocare prelungită poate antrena o descompunere: amiduri alcaline,anumite săruri de diazoniu
  • Substanţe uşor oxidabile: compuşi alilici, compuşi vinilinici, stiren
  • Compuşi care reacţionează violent la contactul cu aerul: fosfuri, hidruri
  • Monomeri care polimerizează rapid: acetat de vinil, stiren, acrilonitril

Exemple de substanţe care reacţionează periculos cu:

  • Apa: metale alcaline, peroxizi anorganici, carburi, fosfuri
  • Acidul clorhidric: sulfuri, hipocloriţi, cianuri

Recomandări tehnice la manipularea, transportul și transvazarea substanțelor chimice periculoase:

* Se vor utiliza containere, recipiente sau ambalaje din materiale compatibile cu SCP transportate și care satisfac exigenţele privind transportul ADR,

* Pentru descărcarea produselor inflamabile, toate elementele metalice vor face obiectul unei legături de echipotenţial şi al împământării.

*  Transvazările se vor face, de preferinţă, utilizând pompe de absorbţie manuale sau mecanice. Pe cât posibil se va evita transvazarea prin intermediul gravitatiei între recipient, deoarece există riscul de producere  a expunerii. Dacă se utilizează acest tip de transvazare, bidonul care trebuie golit va fi plasat orizontal, pe un dispozitiv sau pe un cadru fix ori mobil echipat cu roţi care se pot bloca.

* La depozitare, transvazare, se vor monta tăvi de retenție astfel încât să se colecteze eventualele scurgeri accidentale. Cantitatea depozitată pe tăvile de retenție trebuie să fie mai mica cu 20% decât capacitatea respectivei tăvi de retenție.

* Sistemele de canalizare, de conducere a substanțelor chimice periculoase trebuie construite din materiale care să nu reacționeze cu respectivele substanțe.

* Se recomandă ca asamblările sistemelor de distribuție să fie sudate

* În zonele în care se efectuează transvazările se recomandă amplasarea de spălătoare pentru ochi sau dușuri de securitate

* Echipamentele care se utilizează la transvazarea, distribuția subsțantelor chimice periculoase vor fi verificate periodic, urmărirea lor se va face prin intermediul planului de mentenanță periodic