Securitate și sănătate în muncă

Securitate și sănătate în muncă

Audit de conformare cu cerințele legale și alte cerințe în domeniul securității și sănătății în muncă

Implementarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale și efectuarea auditului intern, în conformitate cu standardul OHSAS 18001

Consultanță periodică în domeniu

Audit de conformare cu cerințe ESD

Organizarea activității Comitetului de sănătate și securitate în muncă

Implementare cerințe legale referitoare la articolele pirotehnice (autorizații, instruiri, audit de conformare cu cerințele legale etc.)

Coordonare specifică a activităților de securitate și sănătate în muncă

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

Efectuarea “in-site” a inspecțiilor de specialitate și întocmirea de rapoarte de specialitate

Întocmirea documentației de specialitate în domeniul sănătății și securității în muncă:

  • stabilirea necesarului de echipament individual de protecție sau de lucru
  • întocmire plan de prevenire și protecție
  • instrucțiuni proprii de sănătate și securitate în muncă, evidente, raportări specifice
  • întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul sănătății, securității și protecției muncii
  • întocmirea necesarului de semnalizare la locul de muncă etc.