Situații de urgență

Situații de urgență

Vă oferim următoarea gamă de servicii în domeniul situațiilor
de urgenţă, P.S.I, protecţie civilă:

Elaborare documente pentru apărarea împotriva incendiilor

Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor: elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor (liste, situaţii, grafice), acte de autoritate, instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, registre, dotare cu afişe, acte normative, fişe individuale de instruire, broşuri, planuri de evacuare în caz de incendiu.

Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă

Organizarea activităţii de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă (instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, protecţiei civile), grafic anual, tematici de instruire, proceduri de instruire: instructaje specifice pe categorii de personal: – instructajul introductiv general – instructajul specific locului de muncă – instructajul periodic.