Ce este SECURITATEA muncii?

Ce este SECURITATEA muncii?

Ce este SECURITATEA muncii?

04 Februarie 2020

Sanatatea și securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitați care au drept scop asigurarea conditiilor optime în desfașurarea procesului de munca, apararea sanatatii, integritații corporale si vieții lucratorilor si a altor persoane angrenate in procesul de munca.

Procedurile si standardele de securitatea muncii definesc un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participanților la procesul de munca.
Activitatea de prevenire si protecție are ca scop asigurarea unor condiții de munca optime, prevenirea accidentelor si a îmbolnavirilor profesionale în rândul persoanelor angrenate in activitati lucrative si adaptarea la progresul știintei si tehnicii. In conformitate cu aceste reglementari, obligația de a asigura securitatea si sanatatea, în toate aspectele referitoare la munca, revine conducerii persoanei juridice iar obligațiile lucratorilor nu exonereaza de raspundere angajatorul.

În România principalele acte normative care reglementează activitatea de securitate și sănătate în muncă sunt Legea 319 din 2006 - Legea securității și sănătății în muncă(actualizata), si Normele metodologice de aplicare a legii 319 / 2006, respectiv HG 1426/2006(actualizata)

Odata cu aparitia acestor Legi termenul de “protectia muncii” a fost inlocuit cu cel de “sănătatea și securitatea în muncă” asa cum este definit in legea 319/2006.